Toolbox Stadslab

Serie instrumenten en methoden voor innovatieve activiteiten en projecten.

Hackathon

Een hackathon is een evenement waarin teams van deelnemers non-stop bezig gaan om binnen een korte tijd oplossingen voor aangereikte casussen te bedenken. Het evenement is meestal gratis omdat het wordt gesponsord door de aanbieders van die casussen. De sponsors motiveren de deelnemers door aantrekkelijke prijzen in het vooruitzicht te stellen. (citaat Wikipedia)

World Café

World Café is een gestructureerd gespreksproces voor het delen van kennis waarbij groepen mensen een onderwerp bespreken aan verschillende kleine tafels zoals in een café. Een zekere mate van formaliteit kan worden gehandhaafd om ervoor te zorgen dat iedereen de kans krijgt om te spreken. Hoewel er in het begin vooraf gedefinieerde vragen zijn overeengekomen, worden resultaten of oplossingen niet vooraf bepaald. De veronderstelling is dat collectieve discussie de opvattingen van mensen kan veranderen en collectieve actie kan aanmoedigen. (Bron Wikipedia)

Innovatie wedstrijd

Brainstorm

Expert meeting

Pecha Kucha

Meet & Match

Design Sprint

Serious Lego

Storytelling

Heidag

Links to platforms and methods

Play the City

digital realities and gaming support decision makers in cities