TecTalk Meetup

TecTalk is het maandelijkse Meetup programma van Stadslab Eindhoven – over technologie ontwikkelingen met maatschappelijke impact.

We verwelkomen bewoners, studenten/onderwijs, overheid en bedrijven om mee te praten en te ontmoeten.

De onderwerpen worden vanuit sociaal en cultureel perspectief benaderd, door een expert uit te nodigen voor een inleiding, waarna met genode en ongenode gasten besproken wordt welke ideeën er leven en – wellicht geboren worden..

De maandelijkse – gratis – bijeenkomsten zijn op de eerste donderdagavond van de maand, van 19:30 tot 22 uur.

Kijk voor aankomende Meetups in onze agenda.

Zie onder voor een selectie van eerdere TecTalks.

English

TecTalk is the monthly Meetup program of Stadslab Eindhoven – about technology developments with social impact.

We welcome residents, students/education, government and companies to talk and meet.

The topics are approached from a social and cultural perspective, by inviting an expert for an introduction, after which we discuss with invited and uninvited guests which ideas are alive and perhaps being born.

The monthly – free – meetings are on the first Thursday evening of the month, from 7:30 PM to 10 PM.

Check our calendar for upcoming Meetups.


Selectie TecTalk Meetups:

Van VR tot Vertelknuffel

TecTalk – AI voor Eindhoven

TecTalk – Society 5.0

TecTalk – Minitopia Meetup

TecTalk – Building Products for the Algorithmic Economy

TecTalk Design public space for happiness

TecTalk Meetup Digital Gremlins

TecTalk Meetup Chat GPT