TecTalk Meetup

TecTalk is het maandelijkse Meetup programma van Stadslab Eindhoven – over technologie ontwikkelingen met maatschappelijke impact.

We verwelkomen bewoners, studenten/onderwijs, overheid en bedrijven om mee te praten en te ontmoeten.

De onderwerpen worden vanuit sociaal en cultureel perspectief benaderd, door een expert uit te nodigen voor een inleiding, waarna met genode en ongenode gasten besproken wordt welke ideeën er leven en – wellicht geboren worden..

De maandelijkse – gratis – bijeenkomsten zijn op de eerste donderdagavond van de maand, van 19:30 tot 22 uur.

Kijk voor aankomende Meetups in onze agenda.

Zie onder voor eerdere TecTalks.

English

TecTalk is the monthly Meetup program of Stadslab Eindhoven – about technology developments with social impact.

We welcome residents, students/education, government and companies to talk and meet.

The topics are approached from a social and cultural perspective, by inviting an expert for an introduction, after which we discuss with invited and uninvited guests which ideas are alive and perhaps being born.

The monthly – free – meetings are on the first Thursday evening of the month, from 7:30 PM to 10 PM.

Below is a list

Check our calendar for upcoming Meetups.


TecTalk Meetups:

Digi-burgerschap

SMRT BIO

Talking Trees

Unfolding Fashion Tech

Van VR tot Vertelknuffel

AI voor Eindhoven

Society 5.0

Minitopia Meetup

Building Products for the Algorithmic Economy

Design public space for happiness

Meetup Digital Gremlins

Meetup Chat GPT