ontmoet jouw digitale tweeling

english below

Wat wil je wel zien/weten van je digital twin en wat niet? In deze speelse workshop ontdek je waar jouw grenzen liggen.

Technologie en de digitale toekomst gaan steeds meer hand in hand.

Hoe vormt/beïnvloedt dat dan je welzijn en gezondheid?

Doen die ontwikkelingen ook veel met jou? Wij zijn benieuwd!

Kom naar één van onze sessies om op speelse wijze met elkaar hierover in gesprek te gaan. En we laten ChatGPT ons verbeelden hoe onze digitale welzijn er in de toekomst uit zal komen te zien.

Een digitale tweeling (digital twin) is jouw spiegelbeeld in een digitale vorm. Met behulp van verzamelde informatie en sensoren, kun je met een digitale tweeling je leven optimaliseren, voorspellen, leren, problemen oplossen en beter inspelen op verschillende situaties in de echte wereld. Dat biedt vele mogelijkheden.

Digital twin technologie wordt in veel domeinen toegepast, onder andere in gezondheidszorg.

Hoewel het jou als individu veel voordelen zou kunnen bieden, daagt het je ook uit op het gebied van privacy en beveiliging. Wat wil je wel zien/weten van je digital twin en wat niet?
En wie mag er nog meer leren van jouw digitale wederhelft?
Heb jij een mening over hoe jouw leven met een digitale tweelingbroer/zus er uit zou kunnen zien? Wie is daarbij gebaat? En welke schurende, ethische zaken daar bij komen kijken?

Met behulp van AI gaan we die zaken in beeld brengen. Hoe zal ons leven er dan uit zien?

Wij nodigen jou uit om deel te nemen aan één van de volgende gratis bijeenkomsten in Stadslab, waar we die schurende zaken naar boven willen brengen voor verder onderzoek in onze stad.

Programma

19:30 inloop
19:45 introductie & inspiratie
20:00 creatieve verkenning van digitale twinning
20:30 brainstorm in kleine teams – schrijf en vertel over je ideeën.
21:00 interactieve creatie van toekomst concepten
22:00 finish

Meld je nu aan

Donderdag 25 mei 19:30 – 22:00
afgelopen

Jeugd 12 – 18 jaar
Dinsdag 6 juni 19:30 – 22:00
https://www.eventbrite.nl/e/633573825367

Volwassenen met levenservaring
Donderdag 22 juni 19:30 – 22:00
https://www.eventbrite.nl/e/633578058027

Locatie
Stadslab Eindhoven 6 Gasfabriek, Eindhoven

Deze sessies zijn onderdeel van een onderzoekprogramma waarin Fontys en Stadslab Eindhoven samenwerken.


English

meet your digital twin

playful workshop to discover where your limits lie.

Technology and the digital future are increasingly going hand in hand. How does that shape/affect your well-being and health? Do these developments affect you too? We are curious! Come to one of our sessions to discuss this in a playful way. And we let ChatGPT imagine what our digital well-being will look like in the future.

A digital twin is your mirror image in a digital form. Using collected information and sensors, a digital twin allows you to optimize your life, predict, learn, solve problems and better respond to different situations in the real world. That offers many possibilities.

Digital twin technology is used in many domains, including healthcare.

While it could offer you many benefits as an individual, it also challenges you in terms of privacy and security. What do you want to see/know about your digital twin and what not?
And who else can learn more from your digital other half?
Do you have an opinion on what your life with a digital twin brother/sister could look like? Who benefits from this? And what abrasive, ethical issues are involved?

We will visualize these things with the help of AI. What will our life look like then?

We invite you to participate in one of the following free meetings in Stadslab, where we want to bring up those abrasive things for further research in our city.

Programma

19:30 walk in (Brabants kwartiertje)
19:45 introductie & inspiratie [Anne-Marie & Berendine]
20:15 creative exploration of digital twinning – AI generated visual content creation
20:45 brainstorm in tiny teams – shoot and tell about your exitement, fear, hope and fantasies.
21:15 interactive group creation of a virtual space – where feelings and fantasies are shaped
22:00 finish

Register now

Thursday 25 May 19:30 – 22:00
https://www.eventbrite.nl/e/633429182737

Tuesday 6 June 19:30 – 22:00
https://www.eventbrite.nl/e/633573825367

Thursday 22 June 19:30 – 22:00
https://www.eventbrite.nl/e/633578058027

Location
Stadslab Eindhoven – Gasfabriek 6, Eindhoven

These sessions are part of a research program in which Fontys and Stadslab Eindhoven are collaborating.