Live Lab

Wat Is Livelab

DE OMGEVING MAKEN WE SAMEN

Live Lab is een nieuwe methode voor
samen ontwerpen van openbare ruimte projecten

 • Bewoners in de ‘driver seat’ 
 • Ontwerp je eigen omgeving
 • State-of-the-art technologie, data en kennis 

Live Lab proces

DE OMGEVING MAKEN WE SAMEN

 1. Opgave in de schijnwerpers:
  met bewoners samenkomen en luisteren
 2. Samen ontwerpen met dynamische data modellen
 3. Concepten in augmented reality visualiseren
 4. Keuze proces met effecten en berekeningen
 5. Resultaten als voorstel naar uitwerking

Live Lab Tools

DE OMGEVING MAKEN WE SAMEN

 1. Mobiel en flexibel laboratorium met schermen
 2. Data modellen, forecasting en scenario omgeving
 3. Interactief buitenscherm / stemapp voor deelnemers
 4. Online-omgeving met informatie, chatkanalen en media

Live Lab Next

DE OMGEVING MAKEN WE SAMEN

 • Dit programma is een maatwerk oplossing voor
  • openbare ruimte projecten, 
  • omgevingswet implementaties, 
  • sociale innovatie in aandachtswijken.
 • Opdrachtgevende partners gezocht in gemeente-land

Toolbox voor steden in de 21ste eeuw

Stel je voor dat je een publieke consultatie organiseert over het ontwerp van een nieuw project in de  openbare ruimte. Je wil echte discussie, interactief informatie presenteren, je wil dat de toekomstige gebruiker een mening heeft, de onderwerpen al besproken heeft met andere gebruikers, je wil dat de mensen daadwerkelijk deelnemen aan de procedure. Je wil dat zij kunnen kiezen uit verschillende oplossingen en ontwerpen.

Live Lab is de integratie van meerdere informatietechnologieën met state-of-the-art sociale – en ontwerpkennis in een proces met praktische hulpmiddelen en protocollen.

Live Lab is een virtueel en fysiek platform voor het delen van kennis, ideeën en ervaringen. Het staat open voor bewoners, overheid en organisaties.

Live Lab helpt bij het realiseren van een betere leefomgeving door innovatieve oplossingen voor implementatie te bedenken. Het is een mobiel en flexibel laboratorium met schermen / digiborden, stemkastjes voor de deelnemers, een op zichzelf staand interactief vandaalbestendig buitenscherm dat in de openbare ruimte kan worden geplaatst. Het wordt ondersteund door een online-omgeving waar achtergrondinformatie, chat en media-uitwisseling mogelijk zijn om de vergaderingen voor te bereiden.

Het project bouwt voort op ervaring met “Decision rooms”, “Design Spaces” en de huidige “Future Centers”. Live Lab kan met een beperkt budget worden geïmplementeerd en is zeer gebruikersvriendelijk.

Voor Live Lab projecten maken we gebruik van een combinatie van drie specifieke hulpmiddelen:

 • Een externe interactieve Marker

In de periode vóór de raadpleging of de opstart van een project plaatsen we een Marker in de omgeving van het project. Het is een opvallend object waarop informatie wordt getoond en hoe men er over kan communiceren. De informatie is virtueel en online beschikbaar, en wordt ook getoond in de openbare ruimte.

 • Een virtuele interactieve omgeving

Voor de interactieve ontwikkeling van een nieuw project wordt een virtuele omgeving opgezet. De resultaten van brainstormsessies en ontwerp workshops hiermee worden vertaald in schetsontwerpen en met simulatie software toegankelijk gemaakt.

 • Live Lab decision room

Een creatief laboratorium met data visualisatie, interactieve hulpmiddelen voor deelnemers, in een hybride omgeving met achtergrondinformatie en media-ondersteuning.