Kennis Plein


Smart City

Maker City

A practical guide to reinventing our cities

Lighthouse TU/e Eindhoven

Smart lighting and smart cities

Amsterdam Smart City

Innovation platform connecting the people who build the cities of tomorrow

Gaming the Real World

Video games shaping cities of the future

Urban Living Lab Breda

Een levende gemeenschap die samen met inwoners werkt aan nieuwe oplossingen voor de stad

Platform 31

Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ziet de trends in stad en regio

LSA bewoners

Netwerk van bewonersgroepen, buurthuizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en coöperaties

Nationale Omgevingsvisie

De langetermijnvisie van het Rijk op de toekomstige inrichting en ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland.

Glowing Places

Stedelijke transformatie en nieuwe economie

Brainport Eindhoven

Technologische oplossingen voor de wereld van morgen

Public Spaces

netwerk van professionals werkzaam met digitale ontwikkeling van publieke diensten

Naar een Smart society

DATAstudio onderzocht hoe we een slimme samenleving kunnen worden.


Data

Eindhoven Open Data

Het Open Data portaal van Eindhoven

Electronic Frontier Foundation

The leading nonprofit defending digital privacy, free speech, and innovation

Dutch Institute for Technology, Safety & Security

Samen innoveren voor een veilige omgeving

The World Bank

Provides a blueprint on how to harness the power of data for development, to ensure no one is left behind


Platform

Technology Impact Cycle Tool

The Technology Impact Cycle Tool helps you to estimate the impact of (new) technology

Hier Opgewekt

Alles over aardgasvrij wonen en lokale energie

Kennisplatform Integratie & Samenleving

Voor een stabiele samenleving met ruimte voor verschil.

City Innovation Exchange Lab

Creates social impact globally by inclusive experimentation, testing with the public in Living Labs and sharing

InnovatieExpo

The De InnovatieExpo is het netwerk en podium voor innovatie in Nederland

Science Tech Art Collaboration

S+T+ARTS supports collaborations between artists, scientists, engineers and researchers.

TUMO Center for Creative Technologies

A free-of-charge educational program that puts teens in charge of their own learning

Digitale Stad Eindhoven

Een uniek ontmoetings- en meningsvormend platform waar op een fatsoenlijke manier informatie kan worden gedeeld en in dialoog besproken

Gebiedonline

Mensen met elkaar verbinden kan eenvoudig online, via een community platform van coöperatie Gebiedonline


Maker Spaces

BioArt Laboratories

Encourages the cross over amongst different domains in order to achieve innovative materials and creative solutions

De Jonge Onderzoekers Eindhoven

Djoe beschikt over een jeugdlab dat speciaal is ingericht om op een creatieve manier bezig te zijn met techniek

Fashion Tech Farm

A studio, incubator and production facility for innovative fashion

Hackalot

Hackalot is de hackerspace van Eindhoven en omgeving

De Klusserij

Werkplaats waar mensen een dagbesteding kunnen doen als opstap naar werk.

Make Eindhoven

Een vrijplaats voor creatieve en artistieke makers die de mogelijkheden van materialen en technieken willen verkennen.

MakersClub

Wil jij leren bouwen, 3d printen, solderen en werken met elektronica? Kom MAKEN, in de MakersClub.

Makerspace040

Makerspace040 is a Makerspace, but with a twist. Makerspace040 facilitates people working on projects together.

Microlab

Flexibele kantoorruimte en coworking in Eindhoven

New Order of Fashion

Enable forward thinking fashion design talent to boost the revolution of and the transition to a circular fashion industry!

Nul Zes

Two buildings at the industrial NRE terrain in the centre of Eindhoven that serve as workspace, community and creative laboratory.

De Ontdekfabriek

In deze oude fabriek in Eindhoven geniet je van een gave speelfilm en kun je volop spelen en uitvindingen bouwen.

Stadslab Eindhoven Makerspace

Openbare werkplaats voor bewoners, overheden, onderwijs en bedrijven. Er worden cursussen, workshops, hackathons en demonstraties georganiseerd.

Tech Playgrounds

Trapveldjes voor techneuten, de Tech Playgrounds, zijn er voor iedereen tussen 7-27 jaar. Je vindt ze in je eigen wijk of verder in de stad.

TU/e Innovation Space

Community waar interdisciplinair hands-on challenge based leren, engineering ontwerp en ondernemerschap ontwikkeld en gefaciliteerd wordt.

Material Sense LAB

Material Sense LAB, is het fysieke en virtuele laboratorium op het gebied van materiaalontwikkeling en materialisatie van producten  voor een circulaire economie. LAB faciliteert de ontmoeting tussen ontwerpers, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maakindustrie.

TU/e research labs

Innovation begins with people. People who are passionate, curious, professional and connected. We have state-of-the-art research labs and facilities at our disposal, of which some are unique in the Netherlands, or even in the world.

Museum Kids Factory

Museum Kids Factory is een knutselwerkplaats voor kinderen. Kinderen gaan lekker aan de slag en maken kennis met mechanica en (voor de oudere kinderen) eenvoudige elektronica. Ook kunnen kinderen hun naam laten printen op de 3D-printer.

Makersplayce Fontys

Makersplayce is a playground, run by and made for students, where all STEAM elements melt together. Students of Engineering have the opportunity to develop creative ideas by using a big variety of machines, knowledge and tools. There are also plenty of chances to connect between businesses and students at Makersplayce. 


Overig

Rathenau Instituut

Zoektocht naar het goede digitale leven

My Machine

Leerlingen en studenten bedenken een droommachine

Peer to peer foundation

An organization dedicated to advocacy and research of commons-oriented peer to peer (P2P) dynamics in society

Open Badges Wiki

The Open Badges Infrastucture is an online standard to recognize and verify learning

Burgerberaad Klimaat en Milieu

Burgerberaad waarbij burgers maatregelen bedenken om de klimaatcrisis te bestrijden en biodiversiteitsverlies tegen te gaan

NK Tegelwippen

Wedstrijd waarbij tegels uit de tuin worden gehaald

Humanitas

Vrijwilligers die mensen helpen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen

This is Eindhoven

The official guide to Eindhoven

Media Architecture Biennale

The Media Architecture Biennale is event on media architecture, urban interaction design, and urban informatics

Martijn de Waal

Martijn de Waal (1972) is a writer and researcher with an interest in new media & public space

Reference Man

Serie over de Reference Man: de man waarop onze wereld afgestemd, getest en gebouwd is.

Strategische Verkenning Eindhoven 2022

de grootste opgaven voor de stad, beleidsdossiers, kencijfers, essays en interviews.

Bescherming tegen Big Tech

Mensenrechtenadvocaat Nani Jansen Reventlow. Zij probeert de wereld van Big Tech eerlijker te maken.

Toolbox Stadslab

Serie instrumenten en methoden voor innovatieve activiteiten en projecten.

Hackathon

Innovatie wedstrijd

LETS Eindhoven

Lets is ruilkring om in sociale kring te handelen in producten en diensten en te betalen met een eigen munt.