Food inspiratiedag Eindhoven

Vrijdag 16 juni 2023 Stadhuis Eindhoven
Georganiseerd door Stadslab Eindhoven, Startup in Residence en FAO gemeente Eindhoven.

Deelname op uitnodiging en registratie.

Lekker, gezond, evenwichtig en voedzaam. Kortom, eten. We doen het meermaals per dag, maar staan er niet altijd bij stil wat we precies eten. Waar het vandaan komt, wat er eigenlijk in zit, hoe het groeit en bloeit, hoe het bereid is en wat er zoal verspild wordt. Het systeem van onze voedselvoorziening ‘van grond tot mond’ begint te kraken, waardoor we bewustere keuzes moeten maken. Keuzes over de effecten van ons voedingspatroon op onszelf en onze leefomgeving. In het kader van de Internationale Dag van de Duurzame Gastronomie van de VN organiseren Stadslab Eindhoven, het Startup in Residenceprogramma en de sector Facilitaire en Administratieve Ondersteuning (FAO) van gemeente Eindhoven daarom op vrijdag 16 juni samen de Food Inspiratiedag Eindhoven.

Tijdens de Food Inspiratiedag Eindhoven in de Hal van 100 in het Stadhuis van Eindhoven, nemen we professionals en geïnteresseerden mee in de visie en ambities van de gemeente op het gebied van gezonde en verantwoorde voeding. Zo wil de gemeentelijke organisatie dat de cateringvoorziening in haar bedrijfsrestaurants volledig duurzaam en circulair wordt. Maaltijden moeten hiermee maximaal bijdragen aan de gezondheid en welzijn van medewerkers. Tegelijkertijd wordt gekeken naar het integraal verbeteren van de gezondheid van de inwoners van Eindhovenaren. Het voedingspatroon,  leefstijl en leefomgeving hebben veel invloed op de gezondheid. Daarom wil gemeente Eindhoven ook zorgen dat inwoners van Eindhoven gezondere keuzes maken op het gebied van voeding. 


Aanmelden voor bedrijven klik hier.


Programma 16 juni

13:00u Inloop 

13:30u Welkom | wethouder

Welkomstwoord en toelichting bijeenkomst

13:45u Keynote | Fontys/HAS 
Martin van Bendegom en Sonja Floto-Stammen

Over Expertisecentrum Duurzaamheid Food in Veghel

14:15u Visie & ambities Food | FAO/Inkoop

Toelichting op de uitgangspunten van gemeente Eindhoven (zie hieronder)

14:45u Kijkje in de keuken

Rondleiding in het bedrijfsrestaurant

15:30u Inspiratiemarkt

Tafels met voorbeeldprojecten en inschrijven voor Food challenge 

16:00u Borrel

17:00u Einde bijeenkomst


Challenges

Food challenges gemeente Eindhoven

Vlees noch vis: na een aangenomen motie van de Partij van de Dieren ontstond de discussie om het aanbod in het bedrijfsrestaurant van gemeente Eindhoven te verduurzamen. Vlees en vis zou bijvoorbeeld enkel nog op bestelling te verkrijgen zijn. Los hiervan leeft de behoefte om te kijken naar alternatieve oplossingen voor vleeseters.

Verspilling: omdat voedsel produceren en consumeren een flinke ecologische voetafdruk achterlaat, is het tegengaan van verspilling een belangrijk argument om dit te verminderen. Voor de bedrijfscatering van gemeente Eindhoven wordt gezocht naar oplossingen om voedselverspilling structureel tegen te gaan voedsel duurzaam te bereiden en elders her te gebruiken.

Vergaderlunches: er wordt gekeken naar de processen binnen de bedrijfsrestaurants en de catering van vergaderingen en bijeenkomst. Daar wordt gezocht naar oplossingen in het reserveren, bezorgen en verzorgen van eten en drinken op locatie. Denk hierbij aan het bestelsysteem voor vergaderlunches, borrels en het aanbod op gemeentelijke locaties waar geen cateringfaciliteiten aanwezig zijn (zoals Mercado).

Verras ons: voor zowel gemeentelijke organisatie als de stad en haar inwoners zijn we op zoek naar innovatieve oplossingen op het gebied van voedsel. We dagen partijen uit om met ideeën en concepten te komen die ons op een andere manier laten kijken naar het stimuleren van gezonde en duurzame voeding.