Stadslab ontvangt leading lectoren van Fontys

Stadslab Eindhoven Gasfabriek 6, Eindhoven

Grote maatschappelijke uitdagingen vinden hun weerklank in de stad en vragen steeds meer om een integrale, gezamenlijke aanpak met allerlei partijen. Uitdagingen zijn alomvattend, complex en zijn een…