Datawalk Eindhoven

Sporen van de slimme stad
Afstand: 5 km

Ooit bestond de stad uit bakstenen en staal, gebouwen en wegen. Maar steeds meer is deze infrastructuur vervlochten met een digitaal netwerk dat alles verbindt. Deze digitale sporen vind je overal, en ze helpen ons de stad en haar inwoners steeds verder in kaart brengen. In deze route gaan we op zoek naar die sporen.

Inwoner als datapunt?

Achter technologie gaat een wereld schuil van invloedrijke ideeën en beslissing- en die op het eerste oog niet waarneembaar zijn voor de gebruiker. Zo bestaat iedere dienst uit verschillende lagen, die ieder aan de totale functionaliteit bijdragen. Dat varieert van fysieke onderdelen zoals de hardware, virtuele onderdelen zoals de data en algoritmen tot conceptuele onderdelen als het verdienmodel. Al deze lagen bij elkaar noemen we een Stack. 

Veel van de digitale diensten die we momenteel gebruiken, zijn gemodelleerd als een Private Stack. We hebben geen zicht op de manier waarop de lagen zijn ontworpen. Veel ontwerpen zijn ingegeven door het verdienmodel van de aandeelhouders van het desbetreffende bedrijf. Uiteraard zijn er wetten en regels van toepassing en sijpelen publieke waarden in enige mate in de Private Stack door. De technologie reduceert mensen tot potentiële klanten.

Daarnaast zijn er diensten die ontwikkeld zijn op bevel van de overheid of die in handen van de overheid zijn. Dit wordt de State Stack genoemd. Ook hier hebben we vaak geen zicht op de wijze waarop de lagen zijn opgebouwd. Dit is zeker het geval in staten met zwakke democratieën, maar ook in Nederland is sommige technologie vanuit eenzijdig staatsbelang vormgegeven. De technologie reduceert mensen dan tot al dan niet gehoorzame datapunten. 

Daarom stelt de Waag de Public Stack als alternatief voor, die naar een eerlijke, inclusieve en democratisch bestuurbare technologische samenleving streeft. We gebruiken de Public Stack om de wereld achter digitale diensten voor iedereen bespreekbaar te maken. Op deze manier kunnen we op iedere laag alternatieven bedenken die zich voegen naar publieke waarden, om tot technologie te komen waarbij de dienst de mens niet alleen als object of consument behandelt, maar als kritische, autonome burger.

We gebruiken de public stack als bril om naar de stad te kijken. Gebruik de kaartjes daarom als aanleiding voor een gesprek: gaat het hier om een commerciële dienst? Of is het juist de overheid die het meeste belang heeft bij deze technologie?  Kunnen de inwoners meepraten bij de ontwikkeling van de dienstverlening?

Meer informatie over de stacks is te vinden op https://publicstack.net.

Eerlijke Open Data: Wandelen in industriegebied

 1. Ben jij data?
 2. Is Brainport Data?
 3. Data is productiviteit?
 4. Vertrouwen in datahandelaren? (Ondermijning
 5. Inclusieve technologie 

Zeggenschap van de burger, wandelen in het groen

 1. Onbedorven natuur?
 2. Natuur zonder beheer? (privacy van dieren)
 3. Actieve inwoners, vitale stad?
 4. Sportdata als business model
 5. Informeren of participeren? (digipanel)

Veilige verbonden steden, wandelen in verstedelijkt gebied

 1. Samen gezond leven
 2. Fijn leven in een slimme stad?
 3. Ken jij je buren?
 4. Publieke waarden in de stad

Spoorzoeken

Download:


Leestips:


Wandelkaartjes Eindhoven

https://waag.org/sites/waag/files/2023-07/Smart-Citizen-Wandeling_Gesprekskaarten-Eindhoven_Waag-Futurelab.pdf

Routekaart Eindhoven

https://waag.org/sites/waag/files/2023-07/Smart-Citizen-Wandeling_Routekaart-Eindhoven_Waag-Futurelab.pdf

Wandelingen in andere steden: https://waag.org/nl/article/wandel-naar-de-toekomst-met-waag/