Categorie: kennislink

Knoop XL in VR

Auke Hoekstra oppert in een interview met Milan Lenters in Innovatie Origens een plan om de stadsvernieuwing in Eindhoven te laten ondersteunen met VR, zodat bewoners en gebruikers…