Kennis Plein


Smart City

Maker City

A practical guide to reinventing our cities

Lighthouse TU/e Eindhoven

Smart lighting and smart cities

Amsterdam Smart City

Innovation platform connecting the people who build the cities of tomorrow

Gaming the Real World

Video games shaping cities of the future

Urban Living Lab Breda

Een levende gemeenschap die samen met inwoners werkt aan nieuwe oplossingen voor de stad

Platform 31

Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ziet de trends in stad en regio

LSA bewoners

Netwerk van bewonersgroepen, buurthuizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en coöperaties

Nationale Omgevingsvisie

De langetermijnvisie van het Rijk op de toekomstige inrichting en ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland.

Glowing Places

Stedelijke transformatie en nieuwe economie

Brainport Eindhoven

Technologische oplossingen voor de wereld van morgen

Public Spaces

netwerk van professionals werkzaam met digitale ontwikkeling van publieke diensten


Data

Eindhoven Open Data

Het Open Data portaal van Eindhoven

Electronic Frontier Foundation

The leading nonprofit defending digital privacy, free speech, and innovation

Dutch Institute for Technology, Safety & Security

Samen innoveren voor een veilige omgeving

The World Bank

Provides a blueprint on how to harness the power of data for development, to ensure no one is left behind


Platform

Technology Impact Cycle Tool

The Technology Impact Cycle Tool helps you to estimate the impact of (new) technology

Hier Opgewekt

Alles over aardgasvrij wonen en lokale energie

Kennisplatform Integratie & Samenleving

Voor een stabiele samenleving met ruimte voor verschil.

City Innovation Exchange Lab

Creates social impact globally by inclusive experimentation, testing with the public in Living Labs and sharing

InnovatieExpo

The De InnovatieExpo is het netwerk en podium voor innovatie in Nederland

Science Tech Art Collaboration

S+T+ARTS supports collaborations between artists, scientists, engineers and researchers.

TUMO Center for Creative Technologies

A free-of-charge educational program that puts teens in charge of their own learning

Digitale Stad Eindhoven

Een uniek ontmoetings- en meningsvormend platform waar op een fatsoenlijke manier informatie kan worden gedeeld en in dialoog besproken

Gebiedonline

Mensen met elkaar verbinden kan eenvoudig online, via een community platform van coöperatie Gebiedonline


Overig

Rathenau Instituut

Zoektocht naar het goede digitale leven

My Machine

Leerlingen en studenten bedenken een droommachine

Peer to peer foundation

An organization dedicated to advocacy and research of commons-oriented peer to peer (P2P) dynamics in society

Open Badges Wiki

The Open Badges Infrastucture is an online standard to recognize and verify learning

Burgerberaad Klimaat en Milieu

Burgerberaad waarbij burgers maatregelen bedenken om de klimaatcrisis te bestrijden en biodiversiteitsverlies tegen te gaan

NK Tegelwippen

Wedstrijd waarbij tegels uit de tuin worden gehaald

Humanitas

Vrijwilligers die mensen helpen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen

This is Eindhoven

The official guide to Eindhoven

Media Architecture Biennale

The Media Architecture Biennale is the world’s premier event on media architecture, urban interaction design, and urban informatics

Martijn de Waal

Martijn de Waal (1972) is a writer and researcher with an interest in new media & public space

Reference Man

Serie over de Reference Man: de man waarop onze wereld afgestemd, getest en gebouwd is.