De digitale Workshops

Het is een mobiel en flexibel laboratorium met schermen / digiborden, stemkastjes voor de deelnemers, het wordt ondersteund door een online-omgeving waar achtergrondinformatie, chat en media-uitwisseling mogelijk zijn om de vergaderingen voor te bereiden.