Pixel Plein

Als testlocatie voor Live lab is het groene grasveld tussen de gebouwen van Bosch, Broeinest en de Ontdekfabriek gekozen en kreeg de naam “Pixel Plein”. We noemden het plein “Pixelplein” met een knipoog naar de historie van de plek waar indertijd Philips zijn tv schermen produceerde waarbij pixels de basiselementen voor elektronische weergave zijn. Deze locatie is een proeftuin geweest voor het testen van de verschillende mogelijkheden.

Algemene uitdaging was de fictieve ontwikkeling van dit groene plein, waarbij een virtueel omgeving werd gebouwd. Er zijn enkele brainstormsessies geweest en de resultaten van deze ontwerpworkshops vertaald in enkele schetsontwerpen.