Over Stadslab

Stadslab Eindhoven is de R&D afdeling van de stad en haar bewoners

  • Is een non-profit faciliteit voor sociale creativiteit, maatschappelijke innovatie en technologie implementatie.
  • Maakt kennis, middelen en programma’s beschikbaar voor bewoners, bedrijven en organisaties.
  • Is een fysieke en digitale kweekvijver voor initiatieven en onderzoeken.
  • Biedt een fijnmazig netwerk in het Eindhoven ecosysteem: quadruple helix.

Ook vooruit denken over de ontwikkeling van Eindhoven? Sluit dan bij ons aan als partner en neem contact met ons op.

Wat is Stadslab Eindhoven?

Stadslab Eindhoven helpt een betere woon- en leefomgeving te realiseren door met bewoners en professionals innovatieve oplossingen te bedenken en uit te voeren.

Virtueel en fysiek platform
Stadslab Eindhoven is een virtueel en fysiek platform voor het delen van kennis, ideeën en ervaringen en staat open voor bewoners, overheden en bedrijven. Stadslab Eindhoven speelt in op een brede beweging waarbij directe cocreatie met bewoners en andere stakeholders mogelijk wordt gemaakt. Het ondersteunt bestaande netwerken en communities, maar roept ook nieuwe netwerken in het leven. Het is een instrument om de invloed van bewoners op hun leefomgeving te verbeteren. Tezamen met kunstenaars, designers, architecten en programmeurs worden concrete problemen en verbeteringen inzichtelijk, hanteerbaar en werkbaar gemaakt.

Voor iedereen toegankelijk
Stadslab Eindhoven is een voor iedereen toegankelijke ruimte met informatie over bepaalde gebieden in Eindhoven. Bewoners kunnen door gebruik te maken van media- en informatietechnologie een interactief, creatief proces beleven waardoor ideeën en oplossingen concrete vorm krijgen. Een voorbeeld hiervan is het zichtbaar maken van een maatschappelijk probleem en dit oplossen vanuit verschillende invalshoeken. Met behulp van lokale data en informatie worden beelden en geluiden geproduceerd. De openbare ruimte en de activiteiten van een bepaalde wijk in Eindhoven worden in vogelvluchtperspectief geobserveerd, bespeeld en onderzocht. Om dit te realiseren zijn er inspirerende programma’s ontwikkeld om te leren, te ontwikkelen en te delen. Gebruikers kunnen hier hun ideeën oplossingen achterlaten.

Doel

Afstand verkleinen
Het doel van Stadslab is om de afstand tussen bewoners en overheid/organisaties te verkleinen. Het verbinden en het betrekken van bewoners bij het ontwikkelen van hun eigen woon- en leefomgeving levert diverse positieve effecten zoals:

  • het versterken van sociale verbanden
  • het gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid
  • waardecreatie
  • veiligheid
  • inclusiviteit

Versnelling en verdieping innovatieproces
Het verkleinen van de afstand tussen bewoners en professionals in de stedelijke vernieuwing krijgt een bijzondere dimensie door het integreren van media en informatietechnologie (social media, open data, sensor data) in het ontwikkelingsproces. Dit resulteert in het bereiken van een versnelling en verdieping in het innovatieproces van de maatschappelijke betrokkenheid door het toepassen van high tech instrumenten.

Resultaat

Sociale creativiteit
Het beoogde resultaat zijn inspirerende oplossingen en ideeën, die zijn geproduceerd met behulp van sociale creativiteit, door bewoners en ontwikkelaars samen. Met behulp van één instrument dat toepasbaar is voor innovatieprojecten in woon- en leefomgeving. Stedelijke vernieuwing in de context van vandaag heeft baat bij stevige bottom-up initiatieven die innovatie in de praktijk brengen en bewijzen dat waardecreatie mogelijk is zonder de gebruikelijke business modellen. De methode en de software die worden ontwikkeld is open source en wordt op ruime schaal gecommuniceerd via bewoners en professionele platformen.

Waarom Stadslab Eindhoven?

Overwinning belemmeringen sociale innovatie
In de dagelijkse praktijk van sociale innovatie blijkt dat de samenwerking tussen bewoners en organisaties wordt belemmerd door een aantal factoren. De belangrijkste remmingen zijn cultuurverschillen tussen organisaties, beperkte bewegings- en handelingsvrijheid en onvoldoende kennis en zicht op de aanwezige kansen. Daarnaast kunnen de nieuwste technieken op het gebied van ICT niet worden gebruikt, omdat veel bewoners en organisaties niet de kennis hebben om dit te gebruiken. Bovendien is de potentie van creatieven (kunstenaars, designers, architecten, ingenieurs) in innovatieprocessen onvoldoende benut. Er is daarom behoefte aan een regelvrije zone, een gelijk speelveld voor ontwikkeling, een creatieve werkplaats, een inspirerend platform voor innovatie om daarmee bewoners en organisaties de gelegenheid te geven om buiten hun beperkende traditionele werkveld samen te gaan onderzoeken en ontwikkelen. Binnen dat gegeven is het Stadslab Eindhoven ontwikkeld waardoor de bovenstaande belemmeringen worden overwonnen. Het is een integratie van media technologie, open data, sociale innovatie en creatieve industrie.

Interactief

Interactief kijken en beleven in tijd en ruimte
Met plaatsgebonden en tijdgebonden data en media (beeld, geluid, video) worden in meerdere themalagen mediafragmenten en datavisualisaties getoond. Dit maakt het mogelijk interactief te kijken en beleven in de tijd en ruimte, en informatie of ideeën toe te voegen aan het systeem. Geselecteerde onderwerpen kunnen worden onderzocht, gemixt en bespeeld zoals culturele voorzieningen, ontmoetingsplekken, wifidekking, verkeer etc. De transparantie en gelijktijdigheid van tijd en ruimte door visualisatie van data en informatie levert een opmerkelijke beleving en inzicht op. Stelt bovendien de bezoeker in staat om op een hoger niveau verbanden en structuren te zien en daarop nieuwe modellen en oplossingen te projecteren. Het resultaat is eyeopeners bij de beschouwers, door verrassende nieuwe inzichten.

Partners

Stadslab Eindhoven is het kennis- en netwerkinstrument voor de ontwikkeling van nieuwe woon- en leefomgevingen en biedt professionals en organisaties ondersteuning bij sociale, economische en ruimtelijke vraagstukken. Kennis die wordt opgedaan wordt gedeeld onder professionals, organisaties en burgers. Daarmee werken we aan de ontwikkeling van een inclusieve en weerbare omgeving. De partners van Stadslab Eindhoven lopen hiermee voorop. Met vakkennis kunnen zij meedenken en meewerken aan inspirerende activiteiten die aansluiten op hun eigen vraagstukken.

Stadslab Eindhoven wordt ondersteund door Stichting Cultuur Eindhoven, Brainport, Fonds Cultuurparticipatie, Zabawas.

Stadslab Eindhoven werkt met Gemeente Eindhoven, TU/e, SintLucas, Fontys, Design Academy Eindhoven, Summa, De Kempel, Park Strijp Beheer, Volker Wessels, Prestop, Atelier Veeger, Lumens, Bibliotheek Eindhoven, Team Stadsambassade, Vidimichi, Dutch Design Foundation, Cultuur Eindhoven, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, WijEindhoven, Spark Campus, Rezone en meer.

Ook voorop lopen en meedenken over de ontwikkeling van Eindhoven? Sluit dan bij ons aan als partner en neem contact met ons op.

MAD emergent art center

Interactief kijken en beleven in tijd en ruimte

Stadslab Eindhoven is onderdeel van MAD emergent art center.

MAD emergent art center is een non-profitorganisatie die zich inspant om technologie te democratiseren, interdisciplinaire innovatie te entameren en sociale creativiteit te bevorderen met kunstenaars en wetenschappers als katalysator. Wij ontsluiten nieuwe technologieën en maken deze beschikbaar en creatief toepasbaar voor mens en maatschappij.
Dat doen wij door ontmoetingen en samenwerking te realiseren, als laboratorium, met technische – en creatieve industrie en andere domeinen, makers, denkers en groepen uit de samenleving. Wij faciliteren, delen kennis en inspireren, we onderzoeken toepassingen en ontwikkelen open source. Wij realiseren communities, platformen, producties, exposities, festivals en interplanetaire excursies.