Crossover Lab Mobility

Challenge Mobiliteit
In samenwerking met het programma Cross-over Labs van Fontys Academy for Creative Economy (ACE) in Tilburg, hebben studenten vanuit Stadslab Eindhoven bijgedragen aan de visievorming van de mobiliteit in Eindhoven.

Tijdens vijf creatieve werksessies in september en oktober 2023, hebben 40 studenten meegedacht over de ontwikkeling van het Masterplan Mobiliteit van Eindhoven in 2050. Hierbij stonden verschillende vraagstukken centraal om de mobiliteit in de stad van morgen passend vorm te geven.

  • Hoe kunnen we mobiliteit zo inzetten dat iedereen mee kan doen en het sociale ontmoetingen stimuleert?
  • Hoe kunnen we zorgen dat mensen met mobiliteit hun grenzen verleggen?
  • Hoe kan mobiliteit de gezondheid van Eindhovenaren verbeteren?

Allerlei maatschappelijke vragen waarbij geluk, de samenleving of de aarde centraal staat, in plaats van rendement, de markt of de economie. De inbreng van de Fontys-studenten is meegenomen in de visie van het Masterplan Mobiliteit en wordt in maart of april 2024 aangeboden aan de Eindhovense gemeenteraad.

De inbreng van MAD emergent art center betrof onder andere het programma Master the Metaverse waarmee storytelling in een 3D omgeving werd ontwikkeld gericht op de toekomstige leefomgeving, in relatie tot mobiliteit.

Citaat docent: “Het feit dat soms medewerkers van de gemeente binnenwandelden voor een inhoudelijke bijdrage was een enorme bonus: het Stadslab heeft aantoonbaar bijgedragen aan meer concrete verbinding tussen studenten en de gemeentelijke organisatie.”

Fontys: “Met de Crossover Labs creëert Fontys ACE een lerende onderwijs- en praktijkgerichte onderzoekomgeving waarin werkveld (professional partners), studenten vanuit de diverse beroepsrollen in het economische domein – van marketing manager tot trend facilitator en van digital change manager tot creatief strateeg en docenten vanuit gelijkwaardigheid samenwerken. Het doel van de Cross-over Labs is om door multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende stakeholders (student, werkveld en docent) aan transitie vraagstukken samen te werken.”

Meer over Fontys ACE.