ChatGPT: een prachtig hulpmiddel voor iedereen?

Hoe zal ChatGPT de dienstverlening aan onze inwoners veranderen? Dat was een van de vragen die tijdens de workshop op 7 juni in het Stadslab plaatsvond. Erdinc Sacan, Senior Docent bij Fontys Hogeschool, vertelde met veel enthousiasme over wat ChatGPT allemaal kan en gaf inzicht in nieuwe ontwikkelingen in AI. Maarten van Veen, strategisch beleidsadviseur innovatie en ethiek, ging in op de technische en economische keuzes waarop ChatGPT is gebaseerd en hoe dat uitpakt voor de samenleving.

In vier groepen werd besproken voor welke werkzaamheden collega’s ChatGPT zouden kunnen gebruiken. Denk aan het schrijven van beleid, subsidieregelingen, persberichten en het beoordelen van bouwtekeningen. Zelfs ChatGPT als een middel voor inwonersparticipatie kwam ter sprake.

De mogelijkheden zijn ongekend, maar er zitten veel risico’s ingebakken. Als we verantwoord willen werken met tools als ChatGPT, is het van belang deze te toetsen aan de publieke waarden. De groepen zagen onder andere waarheid, vooroordeel, inclusiviteit, verantwoordelijkheid, copyright, privacy, veiligheid en duurzaamheid als de waarden die in het geding kunnen raken door technologische ontwikkelingen.

“Eye opener voor mij was dat het eigenlijk niets anders is dan woorden algoritme DUS blijf vooral je eigen research doen uit geverifieerde betrouwbare bronnen. Mediawijsheid voor de leerlingen in het onderwijs is dus erg belangrijk” (van Ans Michels, Economie en cultuur)

De workshop vond plaats in Stadslab Eindhoven, een fysieke en digitale kweekvijver voor verbinding tussen gemeente en inwoners, oplossingen voor maatschappelijke opgaven, initiatieven en onderzoeken.

Mieske Klomp heeft deze inzichtelijke visual van de bijeenkomst gemaakt.