Strategische Verkenning Eindhoven 2022

De strategische verkenning wordt iedere 4 jaar gemaakt, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. De strategische verkenning is een a-politieke schets, als hulpmiddel voor partijen om voorafgaande aan de verkiezingen hun prioriteiten te bepalen.

De verkenning bestaat uit verschillende onderdelen. Het belangrijkste onderdeel is strategische verkenning zelf. Daarin worden de grootste opgaven voor de stad en gemeentelijke organisatie op hoofdlijnen beschreven. In de eerste bijlage staat een actueel overzicht van de lopende en verwachte beleidsdossiers. In de tweede bijlage vind je een kort overzicht van de beschikbare kerncijfers over Eindhoven en een toelichting over de beschikbare informatieproducten.  

Tot slot is er een bijproduct bij deze strategische verkenning gemaakt. Om ook de stad aan het woord te laten is ’Uit de stad’ een interview en essay bundel samengesteld met visies over de toekomst van Eindhoven. Met deze verhalen hopen wij je te inspireren en een gevoel te geven over wat er in stad leeft.  

Lees meer