Knoop XL in VR

Auke Hoekstra oppert in een interview met Milan Lenters in Innovatie Origens een plan om de stadsvernieuwing in Eindhoven te laten ondersteunen met VR, zodat bewoners en gebruikers vast een kijkje kunnen nemen in de toekomst.

Dit is een geweldig idee, en sluit aan op de behoefte van toekomstige gebruikers en bewoners van dit gebied.

Eerder publiceerde gemeente Eindhoven al een VR kijkje in de toekomstige Knoop XL wereld:
https://kuula.co/share/7q2Ft/collection/7llSX

In het artikel in Innovatie Origens wordt door Auke Hoekstra een voorschot genomen op de toekomst:
https://innovationorigins.com/nl/electric-auke-dit-wordt-de-nieuwe-manier-van-woonwijken-ontwerpen/