Live Lab

Winnaar van de iCity tender op Strijp-S

Toolbox voor steden in de 21ste eeuw

Stel je voor dat je een publieke consultatie organiseert over het ontwerp van de openbare ruimte van Strijp S. U wilt echte discussie, informatie presenteren, u wilt dat het publiek een mening heeft, de onderwerpen al besproken heeft met andere inwoners, u wilt dat de mensen daadwerkelijk deelnemen aan de procedure. U wilt dat zij kiezen uit verschillende oplossingen en ontwerpen. In de periode vóór de raadpleging; een Marker (interactief reclamebord) wordt geplaatst in de buurt van de Torenallee. Het is een mooi en semi-transparant scherm waar 24/7 informatie wordt getoond en waar je mee kunt communiceren. De informatie is niet alleen virtueel en online beschikbaar, maar wordt ook getoond in de openbare ruimte zelf.

Live Lab is de integratie van meerdere informatietechnologieën met state-of-the-art sociale – en ontwerpkennis in een product met praktische hulpmiddelen en protocollen.

Live Lab is een virtueel en fysiek platform voor het delen van kennis, ideeën en ervaringen. Het staat open voor bewoners, overheid en organisaties.

Live Lab helpt bij het realiseren van een betere leefomgeving door innovatieve oplossingen voor implementatie te bedenken. Het is een mobiel en flexibel laboratorium met schermen / digiborden, stemkastjes voor de deelnemers, een op zichzelf staand interactief vandaalbestendig buitenscherm dat in de openbare ruimte kan worden geplaatst. Het wordt ondersteund door een online-omgeving waar achtergrondinformatie, chat en media-uitwisseling mogelijk zijn om de vergaderingen voor te bereiden.

Het project bouwt voort op experimenten in het verleden zoals “Decision rooms”, “Design Spaces” en de huidige “Future Centers”. Live Lab kan echter met een laag budget worden geïmplementeerd en is er prat op zeer gebruikersvriendelijk te zijn.

Pixelplein VR pilot.

Atelier Tom Veeger, Art Light Architecture, ontwikkelt dit in nauwe samenwerking met MAD emergent art center. Het maakt deel uit van het project Stadslab Eindhoven.

Voor het Live Lab iCity-product concentreren we ons op een combinatie van drie specifieke hulpmiddelen: