Stadslab Eindhoven helpt een betere leefomgeving te realiseren door met bewoners en professionals samen innovatieve oplossingen te bedenken en uit te voeren.

Faciliteiten

 • Media lab: data visualisatie, audio/video productie, digital reality (AR/VR).
 • Open Data studio: analyse, forecasting, applicaties, publicaties.
 • Maker Space: digitale fabricage tools, onderzoek en prototypes, reparaties / Fablab.
 • Artist in Residence: gastkunstenaar werkt aan Eindhoven-gerelateerde projecten.
 • Kennis Cloud: Kennisbank / helpdesk / toolbox voor maatschappelijke innovaties en transities.
 • Marktplaats voor uitdagingen makers en bedrijven.

Programma’s

 • Future Makers Factory: studenten ontwerpen circulaire concepten voor de stad.
 • Live Lab: co-creatie programma leefomgeving met gebruikers / bewoners in de driver seat.
 • Lab Shop: workshops basistechnologie: elektronica, ICT, 3D printen, coderen, 3D, video, AR, VR.
 • ETAC: ondernemers en kunstenaars ‘Tinkeren’ innovatieve kruisbestuiving
 • NOCRIMI: innovatie van aanpak jeugdcriminaliteit (EHV Vaartbroek).
 • Maakonderwijs initiatief STEAM school
 • Hackathons om nieuwe inzichten te krijgen in innovatiekansen.

Stadslab Eindhoven is de R&D afdeling van de stad en haar bewoners

 • Is een non-profit faciliteit voor sociale creativiteit, maatschappelijke innovatie en technologie implementatie.
 • Maakt kennis, middelen en programma’s beschikbaar voor bewoners, bedrijven en organisaties.
 • Is een fysieke en digitale kweekvijver voor initiatieven en onderzoeken.
 • Biedt een fijnmazig netwerk in het Eindhoven ecosysteem: quadruple helix.